Aquarama

Les all info om klubbklatring!

Vil DU ha eget adgangskort?
Les om nye treningstider og vilkår for personlig adgangskort
Klikk på AQ-logoen!
Login   Login vakt   Login kurs

Rapport fra besiktigelse av Fri Flyts nybolting på Hægefjell

[18.08.2017]

Her er rapport fra befaring på Hægefjell 16. august.

 

Link til PDF-versjon.

 

 

 

Rapport fra besiktigelse av Fri Flyts nybolting på Hægefjell

 

Oversikt

Området som er affisert har fra før fire originale ruter som tidligere er rapportert i førerverk, enten i bokformat kalt «Gå Telemark» (2006) eller i oppdatering kalt «Nyturer i Nissedal m.m.» (2011). Rutene det er snakk om er «Heavens Gate» fra 2010 (etablert av Stephan Scherzinger & Adrian Amastasescu), «Dragons Highway» fra 2010 (etablert av Götz Wiechmann & G. Frost), «Amor & Psyche» fra 1993 (etablert av J., Wesely & R. Weber) og «Zicke-Zacke» fra 1996 (etablert av N. Bleise & R. Schäricke). Se skisse side 3.

 

Installasjonen

  • Det er montert 13 doble topp-/rappellankere i området (doble bolter med ringer, til sammen 26 bolter). Flere av disse ankerne kommer i konflikt med «Dragons Highway», og dels med «Amor & Psyche» og «Zicke-Zacke». Se skisse side 3.
  • Det montert ca. 41 sikringsbolter for ledning som fordeler seg på ni ulike taulengder, og der fem av disse taulengdene er i direkte konflikt med ruta «Dragons Highway». Originalboltene på denne ruta hadde ikke behov for utskifting, de er alle satt i 2010 og hadde ikke antydning til korrosjon/rust. Trolig er dette 80 x 10 mm ekspansjonsbolter i rustfri/syrefast stålkvalitet. Hengerne er av merket Austrian Alpine. Se skisse side 3.
  • I forbindelse med nyboltingen virker det som tre originale standplasser og enkelte originale sikringsbolter langs «Dragons Highway» er sanert for å opprette en ny linje på fem korte taulengder som fordeler seg over de tre første taulengdene på originalruta. Disse fem kortere taulengdene har tilført de tre første taulengdene i originalruta 17 nye bolter. Se skisse side 3.
  • Til høyre for originalruta er det etablert tre nye standplasser for korte taulengder, med henholdsvis seks, fire og sju sikringsbolter for leding.
  • Det er videre etablert en taulengde til venstre for tredje taulenge i bolterekken som følger «Dragons Highway». Denne alternative taulengden har to selvstendige bolter før den går inn i bolterekken som følger «Dragons Highway». Se skisse side 3.
  • Ytterligere en taulengde (i området mellom de originale førstetaulengdene på «Heavens gate» og «Dragons Highway») synes påbegynt, denne har så langt fått montert fem bolter og går inn i standplassen som markerer starten på den overnevnte alternative tredjetaulengden (til venstre for «Dragons Highway»). Se skisse side 3.

 

Befaring 16/8-2017

Nils Rune Birkeland og Thor Inge Hansen besiktiget området og markerte samtlige nymonterte bolter med røde plaststrips/rødt merkebånd, for å skille disse fra boltene som stod på de allerede etablerte rutene i området. Denne markeringen representerer ikke noe permanent inngrep og kan enkelt kan fjernes. Se bilde på side 2 for eksempel på merkingen.

Sektor Rain stripset

 Sektor Rain boltet


CKK er medlem av "Grasrotandelen"   Nå kan du som spiller hos Norsk Tipping velge at CKK skal motta inntil fem prosent av det beløpet du spiller for.
Les mer..
(C) Christianssand Klatreklubb   |   Org.nr. 989 577 611
Grafisk profil og design forside: Torunn Øvland   |    Web powered by Umbraco   |    Webmaster: Siw Ørnhaug