Aquarama

Les all info om klubbklatring!

Vil DU ha eget adgangskort?
Les om nye treningstider og vilkår for personlig adgangskort
Klikk på AQ-logoen!
Login   Login vakt   Login kurs

Rock Roll Bortelid

[15.08.2013]
Oppdagelsen

En vakker sommerdag 2013 da Tom Egil Rosseland var på hytta si på Bortelid, dumpet han og hans sønn borti et lite, sydvestvendt crag rett i nabolaget. Han så straks et potensiale for hyttebundne cragrotter og med hjemmel i vedrett saget han ned diverse busker som skjulte det for å få det bedre fram. Etter å ha testet noen linjer snakket han med grunneier og anleggskomiteen i CKK og så havnet diverse dokumentasjon på bordet til webmaster for ckk.no… 

Tre topptaufester og fire tauoptimaliserende
bolter ble videre boret i et værvindu 17/8 av Nils Rune og Tom Egil under ledelse av Oda d.a.y. (den aller yngste).

 

Årsak til publisering

Årsak til at dette legges ut på ckk.no er at det er en del Kistiansandsfolk som har hytte på Bortelid og at det kan være kjærkomment å vite om dette lille crag'et.

Området

Crag'et «Rock Roll»  ligger i ytterkant av det gamle hytteområdet «Rolltoppen» som er oppkalt etter aldrende Lektor Roll /Kvadraturen VGS. Han bygde i sin tid den nå nedbrente Rollhytta på materialer han fant og ble nok sett på som eksentrisk. Rolltoppen og crag'et er således oppkalt etter nevnte lektor og nåes lettest ved å kjøre opp i det nye Panarama 2-området (Prestmyrveien eller Grønalivegen).

Crag'et

Det er pr. juni 2017 gått ni ruter på topptau gradert fra 5 ti 6+/7-, hvor rute 1 kan gås på led på bolter. Gradene er basert på bruk av formasjoner og tak direkte i rutas linje, ikke tak fra naborutene. Det er boret tre topptaufester (doble ringbolter). Disse er plassert på toppen den vertikale delen av veggen. Ei solid furu kan benyttes som rappellfeste 4-5 m ned til de etablerte toppfestene (doble ringbolter). Det er også boret tre ekstra bolter for å optimalisere tauet for rutene på siden av toppfestene. Det ble satt en ekstra bolt til venstre for furua (sett nedenifra) for å gjøre tilkomsten til venstre del av veggen enklere. Dobbelnebb-diederet (nr. 8) antas å ha sikringsmuligheter for klatring på led.

I 2016 ble det boret bolter slik at 3'er diederet kan klatres på led og dermed kommet til for å henge opp topptau der man måtte ønske. Ellers, kommer man opp til "rappellfurua" og defra (rappell) ned til toppfestene ved å gå 15 m til høyre for kaminen og opp på en utglidd blokk, eller 25 -30 m til høyre (opp og rundt) for sikrere approach. OBS! Traversen inn til furua bør gjøres med varsomhet da det ofte er
glatt (vått fjell, mose, lyng…).

Crag Rock Roll Høst 2013 

Ruter og gradering
Nr. Navn Grad Førstebestiger Merknad
1. 3'er diederet 3 Vetle S. Rosseland Enkleste veg opp renne/dieder
2. Den som leder den finner 4+/5- Vetle S. Rosseland 4+ til venstre og 5- til høyre
3. Bratt gitt 6+/7- Tom Egil Rosseland Rett opp og veggen. Om du holder deg i venstre kant, holder den 7-
4. List og lempe 6 Tom Egil Rosseland Om formasjon til venstre midt på ruta ikke brukes er ruta på syver-tallet :-)
5. Til siden ofrem og opp 6 Tom Egil Rosseland Bruk nedre del av riss, skrå tilbake og rett opp (knortesva)
6. Krystallen som forsvant 6 Tom Egil Rosseland Hold rett opp blant krystaller og knortesva
7. Fra riss til egg 6- Tom Egil Rosseland Hold opp risset og avslutt over "eggen" uten å bruke dieder eller nebb
8. Dobbelnebb-dieder 5+ Tom Egil Rosseland Klatre opp diederet som har to markerte nebb
9. Rolls kamin 5- Tom Egil Rosseland Klatre vekselvis på høyre og venstre side. Avslutt til venstre mot ringbolter.
10. "Prosjekt" 7?   Vrien variant av Rolls kamin som følger riss mot venstre og opp mot borrebolt.

 

Veibeskrivelse og parkering

Når man har kommet opp til Bortelid kjører forbi avkjørsel til alpinbakken og holder første veg til høyre (Panoramavegen). Hold denne vegen ca 2 km og ta inn til venstre til Prestmyrvegen hvor det er en stor felles parkeringsplass som grunneier mener det er ok å parkere på i den grønne årstiden (blir vel ikke akkurat et rush). Ellers kan man parkere i veikanten der dette er naturlig og ikke til hinder for ferdsel eller sjenanse for hytteeiere. Etablerte og anviste parkeringsplasser er private og skal ikke benyttes. Innerst i Prestmyrvegen går det en sti rundt et høydedrag mot høyre (skiløypetrasse). Føl denne til man møter hovedskitrasseen for Bjørnen-løypa. Kryss denne og hold opp myrdraget hvor du har en kolle på venstre hånd. Rock Roll ligger sydvest for tjernet (se kartskisse). Fra Grønalivegen går man over skiløypetrasseen og i terrenget mellom hyttene (se kartskisse).

Se kartvedlegg til høyre

  

Kort info:
Område: Bortelid (100 km fra Kristiansand)
Beliggenhet: Sydvestvendt ved Rolltoppen/Panorama 2, ca. 2 km fra alpinbakken og 400 m fra veg
Parkering: I vegkanten eller ved felles P-område Prestmyrvegen
Ferdsel: Ta hensyn til hytteeiere, ikke parker på private parkeringer eller til sjenanse/hinder
Ruter: Ni ruter grad 3 til 6+/7-. Bruk kun tak som ligger i rutas linje om graden skal gjelde.
Type klatring: Topptau på bratt sva/kamin/dieder 
Annen info: Etablert tre topptaufester (doble ringbolter) + fire tilleggsbolter for tauoptimalisering. Tilkomst via rappell fra furu. 

CKK er medlem av "Grasrotandelen"   Nå kan du som spiller hos Norsk Tipping velge at CKK skal motta inntil fem prosent av det beløpet du spiller for.
Les mer..
(C) Christianssand Klatreklubb   |   Org.nr. 989 577 611
Grafisk profil og design forside: Torunn Øvland   |    Web powered by Umbraco   |    Webmaster: Siw Ørnhaug